MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

VÍCE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Charakteristika školy

Mateřská škola je v provozu od roku 1984, v současné době je trojtřídním samostatným zařízením. Umístěna je v přízemní budově, koncipované jako pavilonová budova. V každém pavilonu se nachází třída (ložnice), hygienické zázemí pro děti, šatna, úklidová komora, kabinet pomůcek a výdejna stravy. V prvním pavilonu je navíc ještě ředitelna a kotelna. Spojovací chodbou jsou pavilony propojeny. Průběžně jsou prováděny potřebné opravy: 2001 rekonstrukce topení, 2006 stavební úpravy spojovací chodby, 2010 přístavba nového oddělení, 2011 rozsáhlé úpravy zahrady, 2012 oprava fasády, 2013 rekonstrukce rozvodů vody a výměna oken ve dvou původních odděleních, v roce 2015 rekonstrukce podlah ve třídách a výstavba mlhoviště na zahradě, v roce 2016 rekonstrukce spojovací chodby a pořízení velké pergoly na školní zahradu, v roce 2017 byla zastřešena pískoviště a opraveno oplocení školní zahrady, v roce 2018 a 2019 byla do dvou tříd instalována rekuperace a do jedné třídy klimatizace.

Školní zahrada je rozlehlá s velkou travnatou plochou a množstvím herních prvků (skluzavka, průlezky, pískoviště apod.). Vybavení poskytuje dětem dostatek prostoru k pohybu, bezpečnost dětí zvyšují kvalitní dopadové plochy. Mateřská škola je ve vilové čtvrti, okolí je klidné s možností vycházek na louku, do lesa, na hřiště i k potůčku.

Mateřská škola spolupracuje se základními školami ve Staňkově ulici a na Benešově náměstí v Pardubicích, se základní školou a mateřskou školou A. Krause v Pardubicích, s některými okolními mateřskými školami i dalšími ZŠ, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se zřizovatelem, s pátým městským obvodem a s dalšími organizacemi.

Základní zásady naší mateřské školy

● uspokojování potřeb dětí s ohledem na věk a na individuální zvláštnosti každého jedince

● vstřícnost k požadavkům a názorům rodičů na výchovu a vzdělávání jejich dětí

● probouzení aktivního zájmu dětí, odvahy, podpora sebevědomí a samostatnosti

● upřednostňování prožitků dětí

● podpora kladného vztahu dětí k pohybu, podpora pohybových dovedností dětí

● zajištění dostatečného prostoru k pohybovým aktivitám

● podpora zájmu o životní prostředí a kladného vztahu k přírodě

Personální obsazení školy:

Pedagogové (všichni mají požadované vzdělání pro pozici učitelka MŠ):

● ředitelka

● 6 učitelek

Provozní personál:

● školní asistentka

● školnice

● uklizečka

● pracovnice školní výdejny

Rozvržení dne

Rozvržení je pouze rámcové, je upravováno podle aktuální potřeby dětí a aktuálních podmínek (Př. pro dvouleté děti je oběd posunut na dřívější dobu):

6,30 - 9,45

● spontánní hry

● didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální

● ranní cvičení

● ranní svačina, hygiena

9,45 - 11,45

● příprava na pobyt, pobyt venku

11,45 - 14,15

● oběd, hygiena

● odpolední spánek - odpočinek

● náhradní klidné aktivity (pro nespavé starší děti)

14,15 - 16,30

● odpolední svačina, odpolední činnosti

● zájmové aktivity

Stravování

Děti mají dopolední svačinu, oběd (polévka, druhé jídlo) a odpolední svačinu. V mateřské škole je pouze výdejna, strava je dovážena 2x denně z jídelny základní školy a mateřské školy A. Krause. Stravování splňuje normy pro děti předškolního věku (složení, intervaly mezi jídly, hygienické normy …).

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne v areálu školy (i na školní zahradě) – děti mají možnost kdykoli si nalévat pití do hrníčku, který si ukládají na věšáček se svojí značkou. Pití je dětem průběžně připomínáno pedagogy zejména v teplých letních měsících.

Do jídla děti nejsou nuceny, ale jsou motivovány alespoň k ochutnání pokrmu. V případě potřeby spolupracujeme s rodiči a respektujeme jejich přání ohledně stravování jejich dítěte.

Nabídka zájmových a dalších aktivit

V naší mateřské škole jsou nabízeny další činnosti pro děti formou zájmových aktivit, které vedou externí pracovníci. Tyto zájmové aktivity jsou nabízeny většinou ve druhém a třetím oddělení, jejich realizace závisí na zájmu ze strany rodičů a jejich dětí.

Nabízeny jsou např.: základy anglického jazyka, keramika, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, jízda na kolečkových bruslích a další různé sporotvní činnosti. Množství, výběr a realizace aktivit je závislá na aktuální nabídce a zájmu ze strany rodičů.

V průběhu roku je výchovně vzdělávací činnost ve všech odděleních doplňována i dalšími akcemi a aktivitami pro děti a rodiče (školní výlety, školní besídky, tvořivá odpoledne, výstavy, exkurze, kulturní představení atd.).

Školní řád

Upravuje vzájemné vztahy dětí, rodičů a školy. Je závazný pro všechny a v případě potřeby se podle něj postupuje při řešení problémů. Celý dokument je vyvěšen v šatnách jednotlivých oddělení a je volně k nahlédnutí.

Zkrácený školní řád je možné si stáhnout zde ve formátu pdf.