MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

2. oddělení „VČELIČKY“

● adaptační období je kratší, z rodiny přichází jen menší počet dětí

● dětí jsou vedeny k plánovaným činnostem převážně hravými metodami a motivací, musí ale plnit již i některé povinnosti, stoupají nároky na sebeobsluhu

● děti jsou již více vedeny k samostatnosti

● nabídka zájmových aktivit dle aktuální nabídky a zájmu dětí

● nadstandardní aktivity: návštěvy ekocentra, výstavy, exkurze