MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

TŘÍDY, ZAHRADA ŠKOLY

 

Mateřská škola je trojtřídní. Každé oddělení má svůj pavilon, jednotlivé pavilony jsou propojeny spojovací chodbou a děti tak mohou přecházet do jiných oddělení vnitřkem budovy. V každém oddělení se nachází prostorná třída (případně ložnice), hygienické zázemí pro děti, šatna dětí i pedagogů, úklidová komora, kabinet pomůcek a výdejna stravy. V prvním pavilonu je navíc ještě ředitelna a kotelna. Všechny prostory pro děti jsou vybaveny dětským nábytkem a vhodnými hračkami a pomůckami přiměřenými věku dětí. Do oddělení jsou děti rozdělovány podle věku, oddělení jsou homogenní.

Školní zahrada je prostorná a dobře vybavená. Začátkem školního roku je nejvíce využívána nejmenšími dětmi, v odpoledních hodinách v pěkném počasí ji využívají všechna oddělení. Údržba herních prvků a celé zahrady je vykonávána průběžně tak, aby bylo možné zahradu využívat po celý rok.