MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Do MŠ jsou přijímány děti nejdříve od dvou let věku dítěte až do jeho nástupu do základní školy. Do mateřské školy docházejí i děti s odloženou školní docházkou. Odklad školní docházky povoluje ředitel základní školy, kde bylo dítě u zápisu do první třídy, na základě žádosti rodičů a odborných doporučení.

Termín zápisu a přijímacího řízení v mateřské škole je předem oznámen plakátem v MŠ a informace jsou většinou i v tisku (př. Pradubické noviny), na internetu (stránky mateřských škol, Magistrátu města Pardubice). Termín zápisu do MŠ dle zákona musí být v době mezi 2. a 16. květnem.

Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů o zařazení dítěte do MŠ, kterou v daném termínu s potvrzením pediatra doručí do mateřské školy. Kapacita mateřské školy je 78 dětí, počet umístěných dětí nesmí přesáhnout danou kapacitu. V případě většího zájmu než je volná kapacita školy, se děti přijímají dle kriterií příjmu dětí do MŠ. Přijímací řízení provádí ředitelka mateřské školy dle správního řádu. Žádost v termínu přijímacího řízení si podávají i rodiče, kteří chtějí umístit dítě v MŠ až v průběhu školního roku. Z vážných důvodů lze ukončit docházku dítěte do mateřské školy (nenavštěvuje MŠ bez omluvy déle než dva týdny, opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání apod.). Dítě lze přijmout i na zkušební dobu pro ověření jeho bezproblémového pobytu v MŠ.

Přijímací řízení pro běžnou docházku do MŠ (od 1.9.)

Zápis dětí do MŠ v  květnu - podrobnější informace jsou vždy upřesněny před přijímacím řízením v "NOVINKÁCH".

Žádosti o přijetí se vyplňují v elektronické podobě na internetových stránkách Magistrátu města Pardubic. 

Pro přijímací řízení musí být v žádosti doporučení o nástupu do MŠ od pediatra včetně potvrzení o "povinném" očkování dítěte. Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku donesou v době zápisu zákonní zástupci do vybrané mateřské školy. 

Veškeré potřebné informace budou včas zveřejněny na internetových stánkách (př. Magistrátu města Pardubic, MŠ apod.)

Přijímací řízení na letní prázdniny 

Termín zápisu na letní prázdniny: bude upřesněn v "NOVINKÁCH" (bývá na přelomu dubna a května ve všech pardubických MŠ).

Děti se přijímají pouze na volná místa, musí splňovat určité požadavky (přiměřený věk, dítě musí být přihlášeno do některé z pardubických mateřských škol, musí být zdravotně způsobilé ...). Při přijímání je postupováno podle kritérií - věk dítěte, bydliště dítěte, potvrzení zaměstnavatele rodičů (přijaté budou děti zaměstnaných rodičů, kteří v daném termínu nemohou čerpat řádnou dovolenou - viz potvrzení zaměstnavatele na žádosti).

Formulář žádosti pro prázdninový provoz

Pro krátkodobé umístění dítěte o letních prázdninách je možné si formulář stáhnout zde ve formátu doc. Přesný termín přijímacího řízení na prázdniny je vyvěšen minimálně měsíc předem i na nástěnce v mateřské škole.

 

PŘIPRAVENOST NA ŠKOLKU

Co bude Vaše dítě potřebovat:

● bačkorky na přezutí

● oblečení do třídy (dle uvážení rodičů)

KAPESNÍKY (minimálně 1 do třídy a 1 na vycházku) - do kapsy

● pyžamo

● oblečení na vycházku (na zahradu) – dle uvážení i starší

● vše podepsané nebo jinak označené!

Co by mělo dítě při nástupu umět:

● používat toaletu (řeklo si, když potřebuje na záchod, nesmí mít pleny)

● základní stravovací návyky – samostatně se najíst, používat lžíci, pít z hrníčku

● základy sebeobsluhy - obout se, alespoň částečně se oblékat, samostatně smrkat, poznávat své věci (podle značky), ukládat si své věci na své místo apod.

● komunikovat s dospělými – co potřebuje pomoci, jakou chce hračku, apod.

● dodržovat základní pravidla soužití (neubližovat ostatním, pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru (př. na zahradě), nebrat ostatním jejich věci apod.)

Desatero pro rodiče

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte a bude ho hlídat např. teta, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (oblíbeného plyšáka, hračku, šátek).

7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, musíte skutečně po obědě přijít.

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte s partnerem, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Má-li Vaše dítě velké problémy s adaptací, promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte (lze dohodnout např.: s dítětem můžete jít až do třídy, chvíli tam s ním být, dítě může jít jen na dvě hodiny, chodit po obědě apod.) Učitelka Vám doporučí nejvhodnější postup (i s ohledem na ostatní děti ve třídě).

Text převzat z internetu:

Autor: PhDr. Simona Hoskovcová, desatero je součástí připravované kapitoly „Příprava na zátěžové situace“ do publikace Šulová, L. (Ed.): Problémové dítě a hra. Raabe, Praha