MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

1. oddělení „BERUŠKY“

● děti se adaptují po příchodu z rodiny, adaptační období je delší, děti si zvykají na nové prostředí, na nový režim

● více rodinný přístup, dostatek času na veškeré činnosti

● jednoduchá pravidla soužití nastavená pedagogy (úklid hraček, udržování hygieny, stravovací návyky apod.)

● veškeré činnosti založené na hře a na motivaci (včetně úklidových činností)

● rozvržení dne je přizpůsobováno věku dětí (př. dřívější pobyt venku, delší odpolední odpočinek apod.)