MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

 Dotace - na některé akce finančně přispívá ÚMO Pardubice V.

Na základě žádosti s doloženým projektem (k plánované akci nebo dlouhodobým čnnostem) přispívá naší MŠ každoročně ÚMO Pardubice V. již několik let. Díky této finanční podpoře můžeme zkvalitnit vzdělávací proces v MŠ, udělat ho dětem pestřejší a zajímavější.

 

Projekty v roce 2021, na které přispěl ÚMO Pardubice V:

Kde domov můj - 2. část - seznamování s naší republikou, s hlavním městem, státní symboly a svátky

- finanční příspěvek na: didaktický a výtvarný materiál, hudební nahrávky a odměny pro děti

 

Přeskoč duhu - 2. část - pohybové a sportovní aktivity, podpora pohybového rozvoje dětí

- finanční příspěvek na: sportovní potřeby a náčiní na cvičení dětí, materiál na výrobu medailí

 

Cestujeme po Zemi - naše zeměkoule, světadíly, různé národy, kultura jiných států

- finanční příspěvek na: knihy, didaktické pomůcky, kostýmy a rekvizity, výtvarný materiál, odměny dětem

 

Velikonoční tvoření - tradice, velikonoční zvyky, podpora tvořivosti

- finanční příspěvek na: dekorační a tvořivý materiál, drobné dárky pro děti, velikonoční pochutiny 

 

 

Projekty v roce 2020, na které přispěl ÚMO Pardubice V:

Masopust - masopustní lidové zvyky a tradice

- finanční příspěvek na: knížky, kostýmy pro děti, rekvizity, materiál a odměny pro děti

 

Čas pohádek - společné prožívání radosti, rozlišování dobra a zla, poučení z pohádek, vztah ke knihám

- finanční příspěvek na: pomůcky na dramatizaci pohádek, pohádkové dekorace

 

Veselé dýňování - společné tvoření společně s rodiči (z dýní), výstava v MŠ, pečení a vaření s "dýňovými" přísadami 

- finanční příspěvek na: materiál, pomůcky, suroviny, dekorační materiál a odměny pro děti

 

Přeskoč duhu - 1. část - pohybové a sportovní aktivity a přirozená vitalita dětí

- finanční příspěvek na: sportovní potřeby, výtvarný materiál, hudební doprovody (CD, DVD)

 

Kde domov můj - 1. část - seznamování s naší republikou, hlavním městem a Pardubicemi, poznávání státních svátků, státních symbolů

- finanční příspěvek na: materiál, didaktické pomůcky, odměny pro děti

 

Polytechnická výchova - pracovní dovednosti a návyky, zručnost, bezpečnost při práci, práce dospělých

- finanční příspěvek na: konstruktivní stavebnice, polytechnickou desku, dětské nářadí

 

Ekologie v naší MŠ - ekologické cítění dětí, ochrana přírody, spolupráce s rodiči v této oblasti

- finanční příspěvek na: odpadkové koše na tříděný odpad, nádoby na třídění, ekologické tašky