MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

 Dotace - na většinu projektů finančně přispívá ÚMO Pardubice V.

Na základě žádosti s doloženým projektem (k plánované akci nebo dlouhodobým čnnostem) přispívá naší MŠ každoročně ÚMO Pardubice V. již několik let. Díky této finanční podpoře můžeme zkvalitnit vzdělávací proces v MŠ, udělat ho dětem pestřejší a zajímavější.

 

Projekty v roce 2024, na které přispěl ÚMO Pardubice V.

Jak žijí senioři - poznávání života starších lidí, pěstování úcty ke stáří, vytváření přáníček a programu na akci ÚMO: přání seniorům při jejich jubileu

 

Truhlíky pro maminku - podněcování k lásce k mamince, prohlubování citových vztahů v rodině, příprava dárků a besídky ke dni: Svátek matek

 

Těšíme se do školy - projekt určený nejstarším dětem v MŠ - příprava na vstup do ZŠ (seznámení se školním prostředím, spolupráce s dětmi ze ZŠ, návštěva základních škol a jejich družin v okolí MŠ)

 

 

Projekty v roce 2023, na které přispěl ÚMO Pardubice V.

Adventní čas - seznamování s tradicemi v předvánočním čase, prožívání společných chvil, přiblížení zvyků spojených s prožitky dětí (nadílky, strojení stromečků, pečení cukroví, koledy ...)

 

Valila se ze dvora veliká brambora - přiblížení se k podzimní přírodě a k darům podzimu (hlavně na zahrádkách), tvoření nejen z brambor, ochutnávky zeleniny a výrobků z brambor, odpoledne s rodiči

 

Zpátky do minulosti - ohlédnutí za časem našich babiček a maminek (hračky, hry, stará slova ...), součástí je "retrovýstava" (předměty z minulého století) a zábavné odpoledne s rodiči (staré hry - cvrkání kuliček, posílání obruče...)

 

Hrajeme si na indiány - indiánský týden u nejstarších dětí (indiánské výrobky, hry, příběhy, poznávání tradic ...), součástí je indiánská noc v MŠ (stezka odvahy, stopování, tanec u totemu, výroba čelenky, indiánské ukolébavky...) 

 

Kniha je můj kamarád - poznávání literatury pro malé děti, podněcování lásce ke knihám (četba, prohlížení, rozhovory o knihách, hledání poučení v příbězích, zacházení s knihami, návštěva knihovny na Dukle, vymýšlení vlastních příběhů, námětové hry - př. na knihovnu, výtvarné a pracovní činnosti - př. výroba záložky, knížky ... )

 

Projekty v roce 2022  - na většinu přispěl ÚMO Pardubice V. 

Přírodní živly - 3. část: OHEŇ - špatné a dobré "od ohně", bezpečnost, práce hasičů, pokusy se svíčkou, výtvarné a pracovní činnosti, výstava

- finanční příspěvek na: materiál na pokusy, materiál na práce dětí

 

Plody podzimu všemi smysly - jablíčka, dýně, sušení ovoce, ochutnávaka výrobků, práce s přírodninami, odpoledne s rodiči na školní zahradě

- finanční příspěvek na: sušička, ovoce, zelenina, dýně, odměny pro děti, materiál

 

Dopravní výchova - bezpečnost v dopravě, přecházení, jízda na kole, první pomoc, vědomostí o technickém prostředí, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

- finanční přispěvek na: odrážedla, koloběžky, semafor, knihy

 

Příroda klem nás - ekologické programy, pohádky s poučením, péče o záhony, výlety do přírody, exkurze, Den Země, herbář, pokusy

- finanční příspěvek na: materiál, zahradnické potřeby, dětské zahradnické nářadí, pomůcky na pokusy

- na tento projekt přispěl Magistrát města Pardubice

 

Cesta do vesmíru - seznámení se základními informacemi o vesmíru, poznávat technické prostředí, rozvíjet slovní zásobu a fantazii dětí

- finanční příspěvek na: didaktický materiál, dekorace, plastové boxy

 

Přírodní živly - 2.část VODA - koloběh vody v přírodě, využití vody, nutnost vody pro život, skupenství vody, pokusy, ochrana přírody atd.

- finanční příspěvek na: hračky do vody, lopaty na sníh, nádoby na vodu, materiál na pokusy

 

Tvoříme z netradičního materiálu - možnosti využití netradičního materiálu při práci s dětmi, podpora tvořivosti a fantazie dětí, posilování kooperace

- finanční příspěvek na: výrobky na tvoření z různého materiálu, tavné pistole, různé druhy barev, dekorace

 

 

Projekty v roce 2021, na které přispěl ÚMO Pardubice V:

Kde domov můj - 2. část - seznamování s naší republikou, s hlavním městem, státní symboly a svátky

- finanční příspěvek na: didaktický a výtvarný materiál, hudební nahrávky a odměny pro děti

 

Přeskoč duhu - 2. část - pohybové a sportovní aktivity, podpora pohybového rozvoje dětí

- finanční příspěvek na: sportovní potřeby a náčiní na cvičení dětí, materiál na výrobu medailí

 

Cestujeme po Zemi - naše zeměkoule, světadíly, různé národy, kultura jiných států

- finanční příspěvek na: knihy, didaktické pomůcky, kostýmy a rekvizity, výtvarný materiál, odměny dětem

 

Velikonoční tvoření - tradice, velikonoční zvyky, podpora tvořivosti

- finanční příspěvek na: dekorační a tvořivý materiál, drobné dárky pro děti, velikonoční pochutiny

 

Hrajeme si s papírem - možnosti využití papíru - tvoření s dětmi, postupy při výrobě papíru,  recyklace, šetření životního prostředí ...

- finanční příspěvek na: papír, matewriál na tvoření z papíru, dekorace

 

Přírodní živly - 1. část VÍTR - poznávání přírodního prostředí a živlů se zaměřením na vítr, podmínky na naší planetě, experimentování, využití větru...

- finanční příspěvek na: papírové draky, teploměr, materiál na tvoření 

 

Dílna jako u dědy - poznávání drobných prací s nástroji, praktické ukázky a možnost manipulace s nářadím a náčiním "v dílně", exkurze

- finanční příspěvek na: nářadí a nástroje pro děti, materiál, polytechnické stavebnice

 

Lidové tradice - lidové pohádky, zvyky a tradice, využití v práci s dětmi, posilování vztahu ke knize, rozvoj kulturního vkusu

- finanční příspěvek na: pohádkové kostýmy, dětské knihy

 

 

Projekty v roce 2020, na které přispěl ÚMO Pardubice V:

Masopust - masopustní lidové zvyky a tradice

- finanční příspěvek na: knížky, kostýmy pro děti, rekvizity, materiál a odměny pro děti

 

Čas pohádek - společné prožívání radosti, rozlišování dobra a zla, poučení z pohádek, vztah ke knihám

- finanční příspěvek na: pomůcky na dramatizaci pohádek, pohádkové dekorace

 

Veselé dýňování - společné tvoření společně s rodiči (z dýní), výstava v MŠ, pečení a vaření s "dýňovými" přísadami 

- finanční příspěvek na: materiál, pomůcky, suroviny, dekorační materiál a odměny pro děti

 

Přeskoč duhu - 1. část - pohybové a sportovní aktivity a přirozená vitalita dětí

- finanční příspěvek na: sportovní potřeby, výtvarný materiál, hudební doprovody (CD, DVD)

 

Kde domov můj - 1. část - seznamování s naší republikou, hlavním městem a Pardubicemi, poznávání státních svátků, státních symbolů

- finanční příspěvek na: materiál, didaktické pomůcky, odměny pro děti

 

Polytechnická výchova - pracovní dovednosti a návyky, zručnost, bezpečnost při práci, práce dospělých

- finanční příspěvek na: konstruktivní stavebnice, polytechnickou desku, dětské nářadí

 

Ekologie v naší MŠ - ekologické cítění dětí, ochrana přírody, spolupráce s rodiči v této oblasti

- finanční příspěvek na: odpadkové koše na tříděný odpad, nádoby na třídění, ekologické tašky