MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

3. oddělení „MOTÝLCI“

● adaptační období je minimální

● na děti jsou kladeny větší (ale přiměřené) nároky – hlavně ve druhém pololetí v rámci jejich přípravy na nástup do ZŠ

● dle dohody s rodiči děti dostávají „domácí úkoly“, aby si předem zvykaly na plnění budoucích povinností

● děti jsou vedeny k dokončování zadaných úkolů i jiných činností, k pečlivosti

● samy děti vymýšlejí pravidla třídy, následně je potom dodržují

● nabídka zájmových aktivit dle aktuální nabídky a zájmu dětí

● nadstandardní aktivity: návštěvy ekocentra, výstavy, exkurze, plavecký kurz, spolupráce se záchrannou stanicí, spolupráce s útulkem v Pardubicích, spolupráce s městským obvodem atd. (dle dohody s rodiči)