MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

O NÁS

Koncepce

Základním posláním naší mateřské školy je zajišťovat aktivní prostředí a dostatek přiměřených podnětů pro děti, doplňovat rodinnou výchovu a rozvíjet osobnost dítěte tak, aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou samostatnost v oblasti fyzické, psychické i sociální a aby dosáhlo základů kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení a vzdělávání.

Škola je zaměřena na zdravý pohybový rozvoj dětí a uplatňování prvků ekologické výchovy. 

Provozní doba

Škola je otevřena v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin.

Kapacita

Celková kapacita mateřské školy je 78 dětí, do jednotlivých oddělení jsou děti rozděleny podle věku:

1. oddělení „BERUŠKY“ – 26 dětí (zpravidla děti od 2 do 3,5 let)

2. oddělení „VČELIČKY“ – 26 dětí (zpravidla děti od 3,5 do 5 let)

3. oddělení „MOTÝLCI“ – 26 dětí (zpravidla děti od 5 let do odchodu do ZŠ)