MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

Základní informace k zápisu dětí do MŠ:

- tiskopis žádosti je k dispozici od 22.4. do 13.5.2024 na webové aplikaci: https://zapisyms.pardubice.eu/

- kritéria a další informace jsou od 22.4. rovněž na webové aplikaci: https://zapisyms.pardubice.eu/    

 

Zápis do MŠ Pardubice-Jesničánky, Raisova 226

- sběr žádostí proběhne od 13.5. do 14.5. 2024 v čase 8,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00 hodin

- vyplněnou žádost, potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem je třeba doručit do mateřské školy ve výše uvedeném termínu (osobně, doporučenou poštou, osobní datovou schránkou zákonného zástupce - fyzické osoby, v nejnutnějších případech lze vhodit i do poštovní schránky MŠ s telefonickým ověřením doručení k rukám ředitelky školy)

- při zápisu je nutné předložit dokumenty k ověření trvalého (případně i skutečného ) bydliště dítěte

 

V případě většího počtu žádostí než volných míst, budou děti přijímány dle předem stanovených kriterií.