MATEŘSKÁ ŠKOLA

PARDUBICE-JESNIČÁNKY, RAISOVA 226

Motto: „Základy naší budoucnosti jsou položeny v našem dětství“

Základní informace k zápisu dětí do MŠ:

- tiskopis žádosti je k dispozici od 19.4. do 10.5.2021 na webové aplikaci: https://zapisyms.pardubice.eu/

- kritéria a další informace jsou od 19.4. rovněž na webové aplikaci: https://zapisyms.pardubice.eu/    

 

Zápis do MŠ Pardubice-Jesničánky, Raisova 226

- sběr žádostí proběhne od 10.5. do 14.5. 2021 v čase 8,00 - 12,30 a 13,00 - 16,00 hodin

- vyplněnou žádost, potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem je třeba doručit do mateřské školy ve výše uvedeném termínu (osobně, doporučenou poštou, osobní datovou schránkou zákonného zástupce, v nejnutnějších případech lze vhodit i do poštovní schránky MŠ s telefonickým ověřením doručení k rukám ředitelky školy)

 

V případě většího počtu žádostí než volných míst, bude příjem prováděn dle předem stanovených kriterií.